Dnia 7 czerwca 2024 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rymanowie odbyła się niecodzienna uroczystość: Jubileusz 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie, w trakcie którego podsumowano dotychczasowe sukcesy oraz złożono podziękowania tym, którzy od lat wspierają nasze Koło.

To szczególne spotkanie było okazją, aby zatrzymać się na chwilę i spojrzeć w przeszłość, przypomnieć sobie osoby, które tworzyły Koło naszego Stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością, walcząc o ich prawa i godność.

Swoją obecnością zaszczycili nas parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej współpracujący z naszym Kołem: Elżbieta Łukacijewska, Bogdan Rzońca - Posłowie do Parlamentu Europejskiego, Piotr Uruski - Poseł na Sejm RP, Jan Pelczar - Starosta Powiatu Krośnieńskiego, Grzegorz Wołczański - Burmistrz Gminy Rymanów, Mariusz Mituś Wiceprezes Zarządu Głównego PSOPNI, Maciej Szymański-  Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Agnieszka Zygarowicz-Pelczar Dyrektor PCPR w Krośnie, Kamila Bogacka Prezes Stowarzyszenia "Czyń dobro mimo wszystko".

Na uroczystości nie mogło zabraknąć Pani Barbary Famielec - inicjatorki, założycielki i wieloletniej przewodniczącej Zarządu Koła naszego Stowarzyszenia, której ogromne zaangażowanie, upór i determinacja doprowadziły do powstania placówek prowadzonych przez Stowarzyszenie.

W trakcie uroczystości zaprezentowano film o działalności Koła ukazujący pracę naszych specjalistycznych placówek, wręczono statuetki oraz podziękowania przedstawicielom instytucji i organizacji oraz osobom współpracującym z PSONI Koło w Rymanowie.

Ważnym punktem uroczystości było uhonorowanie osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do realizacji celów statutowych naszego Koła, wręczenie odznaczeń, medali oraz statuetek za wybitne zasługi w pracy na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Medalem "Pro Dignitate Hominum"-  O Godność Człowieka została odznaczona Pani Barbara Famielec.

Medale "Fideliter et Constanter"-  Wiernie i Wytrwale otrzymały: Pani Kinga Piotrowska, Pani Danuta Bętkowska i Pani Urszula Bigos.

Ostatnim punktem programu był panel dyskusyjny: "Droga do samodzielności - moja historia", w którym uczestniczyli rodzice oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Ich wypowiedzi, przemyślenia, wspomnienia i marzenia wzruszyły wszystkich do łez.

Jubileusz zakończył występ pracowników, uczestników, wychowanków, rodziców, którzy zaśpiewali utwór pt. "Niepełnowidzialni". Przesłaniem tego utworu jest anioł z jednym skrzydłem, który podkreśla potrzebę wsparcia i pomocy drugiemu człowiekowi. Osoby z niepełnosprawnościami pragną być zauważalni dla świata, stąd wymowny tytuł tego utworu.

Na zakończenie jubileuszu Pani przewodnicząca Zarządu naszego Koła zaprosiła wszystkich na tort jubileuszowy oraz poczęstunek.

 

Zarząd Koła PSONI składa gorące podziękowania wszystkim przybyłym gościom, którzy uświetnili swoją obecnością nasz Jubileusz.