Deklaracja dostępności

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej psoni-rymanow.org.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących/niedosłyszących w załączonych filmach - pliki te podlegają wyłączeniu ze względu na opublikowanie przed 23 września 2020 roku.
 • Nie wszystkie odnośniki są unikalne. Te których używamy posiadają składnię "Czytaj dalej", "Dowiedz się więcej" i zawsze odpowiadają za rozwinięcie treści czytanego artykułu.
 • Strona nie pozwala na zmianę odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami za pomocą wbudowanych funkcji.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Do przeprowadzenia samooceny wykorzystano dostępne narzędzie do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa psoni-rymanow.org spełnia wymagania w 95.43 % (na 100 możliwych). Wynik oceny jest dostępny na stronie checkers.eii.eu


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Kinga Piotrowska
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie
 • Adres: ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48 13 43 56 620

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności architektonicznej siedziby Zarządu Koła oraz Administracji w Rymanowie przy ul. Dworskiej 40.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Jedno wejście główne od strony północnej (od strony ulicy), zapewniające swobodny dostęp do budynku osobom poruszającym się o własnych siłach bezpośrednio z chodnika wyłożonego kostką.
  • Wejście niedostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  • Siedziba mieści się na pierwszym piętrze budynku. Schody wykonane są z materiałów antypoślizgowych. Przy wejściu do budynku brak progów
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Do siedziby Zarządu Koła prowadzą schody bez windy, niedostępne dla osób na wózkach
  • Korytarze i schody wyłożone są materiałem antypoślizgowym.
 3. Opis dostosowań:
  • Toaleta i łazienka dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych.
  • W budynku znajdują się informacje o rozkładzie pomieszczeń dróg ewakuacyjnych przekazane w sposób wizualny (tablice informacyjne). Dotyczy to wszystkich pomieszczeń ewakuacyjnych.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Siedziba posiada duży parking, dostępny dla interesantów i pracowników.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Brak ograniczeń do wprowadzania psów przewodników.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • Nie ma możliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego.

 

Opis dostępności architektonicznej budynku stanowiącego Mieszkania Treningowe we Wróbliku Królewskim, przy ulicy Jana Pawła II 20.

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • Do budynku prowadzi ogólnodostępne szerokie wejście przez drzwi zewnętrzne. Osoby z problemami motorycznymi oraz niepełnosprawni poruszający się na wózkach inwalidzkich mają zapewniony swobodny dostęp do placówki poprzez użycie dzwonka (dostosowanego wysokością do osoby siedzącej) i wezwanie pomocy przy otwarciu drzwi.
  • Do wejścia głównego prowadzą szerokie 3 stopniowe niskie schody wzdłuż których po jednej i drugiej stronie zamontowane są poręcze. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd pochyły dla wózków inwalidzkich, wzdłuż którego również zamontowane są poręcze umieszczone 0,75m od płaszczyzny ruchu. Poręcze zakończone w sposób umożliwiający bezpieczne użytkowanie. Schody oraz podjazd wykonane są z materiały antypoślizgowego – kostki brukowej.
  • Od schodów oraz końca podjazdu do wejścia wyłożone są płytki antypoślizgowe, które zimą dodatkowo zabezpieczone są matą antypoślizgową.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • Budynek posiada 2 piętra. Na każdej kondygnacji korytarze i schody dostępne i szerokie, wyłożonymi płytkami antypoślizgowymi. Korytarze o szer. 2,50m, schody o szer. 153cm.
  • Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla mieszkańców pomieszczeń. Hol podzielony jest na 3 części, oddzielonych od siebie drzwiami o szer. 129cm, umożliwiającymi osobom poruszającym się na wózkach swobodny przejazd między poszczególnymi częściami holu
  • Szerokość przejścia do jadalni 1m, szerokość przejścia do pokoi 1m. Przejścia bez progów.
 3. Opis dostosowań, na przykładzie pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:
  • Zastosowano pochylnię dla wózków przy wejściu od strony parkingu
  • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracowników mieszkań treningowych
  • W budynku na holu głównym zainstalowana jest platforma dla osób niepełnosprawna firmy WIMEC, o napędzie hydraulicznym. Parametry tego urządzenia spełniają wszystkie normy bezpieczeństwa obowiązujące w Unii Europejskiej oraz normy dopuszczające ją do transportu osób niepełnosprawnych. Drzwi platformy o szer. 91cm, bez progów. Wewnątrz windy znajdują się przyciski dyspozycji, przystosowane do użytkowanie przez osoby niewidome i niedowidzące - z oznaczeniami Braille’a.
 4. Dostępność parkingu:
  • Budynek posiada parking, który znajduje się przed wejściem głównym. Parking przeznaczonym dla pracowników, busów dowożących osoby niepełnosprawne oraz innych osób odwiedzających.
 5. Dostępność toalet:
  • W budynku znajduje się 9 łazienek przy pokojach oraz 3 łazienki na holach głównych. Wszystkie toalety dostosowane są do osób niepełnosprawnych.
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:
  • W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego

 

Udogodnienia

 • Wersja kontrastowa - wprowadziliśmy kontrast kolorystyczny wszystkich elementów strony internetowej przekazujących treść.
 • Zmiana rozmiaru tekstu - wprowadziliśmy mechanizm powiększania czcionki na stronie internetowej niezależnie od narzędzi oferowanych przez przeglądarkę.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Strona internetowa jest przygotowana w prostym i zrozumiałym języku.
 • Strona internetowa jest wykonana w technice RWD (Responsive Web Design) co umożliwia przeglądanie strony na ekranach urządzeń mobilnych takich jak palmtopy, tablety, smartfony.