Dyżur Zarządu Koła

Dyżur Zarządu Koła jest pełniony w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 8:00 do 16:00. W celu spotkania prosimy o uzgodnienie terminu wizyty telefonicznie pod numerem 13 43 56 620

 

 

Od 25 maja 2020r. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy PSONI Koło w Rymanowie będzie prowadził zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz świadczenia w zakresie rehabilitacji medycznej na terenie placówki.

Zajęcia mają charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich zależy od decyzji rodziców wychowanków OREW.

Pozostałe zajęcia wynikające z planu grupy/zespołu będą nadal prowadzone zdalnie.

Proszę rodziców, którzy zadeklarowali udział swojego dziecka w zajęciach bezpośrednio z nauczycielem i specjalistą o przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. My ze swojej strony dołożymy wszelkich starań, aby w placówce zachowane były wszystkie wymogi sanitarne zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, zawarte w Procedurze organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych oraz świadczeń w zakresie rehabilitacji medycznej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Rymanowie w czasie pandemii koronawirusa.

Szanowni Rodzice i Wychowankowie OREW!

Informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. zajęcia Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Rymanowie odbywają się wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w szczególności z wykorzystaniem:

  1. materiałów dostępnych na stronach internetowych:
    • udostępniane przez nauczyciela linki stron internetowych zawierające propozycje programów edukacyjnych, słuchowisk, bajek edukacyjnych, bajek terapeutycznych, muzyki relaksacyjnej, piosenek z pokazywanym ruchem, propozycje wspólnych zabaw z dzieckiem itp.
    • filmiki, piosenki na YouTube,
    • Audiobooki - propozycje bajek, baśni, legend

Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest w punktach organizowanych przez starostwa powiatowe, które prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych.

Z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zarówno na terenie m. Krosna jak i powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego oraz sanockiego obowiązują takie same zasady udzielania bezpłatnej pomocy prawnej.