Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie zaprasza do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie Formierki Wyrobów Kulinarnych z przystawką do produkcji pierogów o masie 15g.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie

ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów
Tel/fax: 13 435 66 20

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie Formierki Wyrobów Kulinarnych z przystawką do produkcji pierogów o masie 15g do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, tj. Zakład Aktywności Zawodowej PSONI Rymanów Zdrój, ul. PCK 3, 38-481 Rymanów Zdrój.

 

 

Specyfikacja techniczna:

 1. Formierka Wyrobów Kulinarnych przeznaczona do produkcji pierogów, klusek, kopytek oraz innych wyrobów garmażeryjnych.

 

Średnia wydajność (kg/h):

 • pierogi o masie 30g - 200kg/h
 • pierogi o masie 20g - 200kg/h
 • pierogi o masie 15g - 200kg/h
 • pierogi o masie 7g - 160kg/h
 • kopytka o masie 10g - 95kg/h
 • paszteciki o masie 70g - 165kg/h
 • paszteciki o masie 35g - 125kg/h
 • kluski śląskie (pyzy bez nadzienia, kulki) - 80 kg/h

Kompatybilność z przystawkami do produkcji pierogów 15g i 7g do maszyny typu 01MG5 IMS

Napięcie zasilania 3x 380V

Wymiary maksymalne (cm) (dł/szer/ wys) 95/55/161

 1. Przystawka do produkcji pierogów o masie 15g z nieznakowaną rolką formującą (gładki rant).

 

Wymagane warunki zamówienia: Maszyna i przystawka muszą być fabrycznie nowe, spełniające przepisy, normy i wymagania stawiane maszynom w przemyśle spożywczym odnośnie zachowania higieny i bezpieczeństwa. W cenie maszyny wraz z przystawką: transport, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i regulacji maszyny w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Wymagany okres gwarancji: 12 miesiący.

Wymagany termin realizacji: do 14 dni od poinformowania przez Zamawiającego
o udzieleniu zamówienia.

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną za realizację całego zamówienia.

 

VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna zostać złożona do dnia 26.11.2018r. do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.(w temacie wiadomości należy wpisać: Oferta na dostawę Formierki) lub w siedzibie Zamawiającego PSONI Koło w Rymanowie, ul. Dworska 40, 38-480 Rymanów - od pn. do pt. w godz. od 7:00 do 15:00, pokój nr 38.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dot. treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez każdego Wykonawcę tylko jednej oferty.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wynikach postępowania Zamawiający poinformuje pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pod numer telefonu: 501 105 788.