Zapytanie ofertowe dla zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro w ramach realizacji projektu "ZAZ/SMAK - lokal cukierniczo-gastronomiczny Zakładu Aktywności Zawodowej w Rymanowie"

 

Lista załączników do zapytania:

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Zapytanie ofertowe POBIERZ
2 Formularz oferty - załącznik nr 1 POBIERZ
3 Formularz cenowy - załącznik nr 1a POBIERZ
4 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych - załącznik nr 2 POBIERZ
5 Wzór umowy - załącznik nr 3 POBIERZ
6 Odpowiedzi na pytania z dnia 29.01.2018r. POBIERZ
7 Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.02.2018r. POBIERZ