Sprawozdanie za rok 2022

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2022 r POBIERZ
2 Sprawozdanie finansowe za 2022 r. POBIERZ
3 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie POBIERZ

 

 


Sprawozdanie za rok 2021

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Sprawozdanie biegłego rewidenta za 2021 r POBIERZ
2 Sprawozdanie finansowe za 2021 r. POBIERZ
3 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie POBIERZ

 

 


Sprawozdanie za rok 2020

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Bilans za rok 2020 POBIERZ
2 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2020 r POBIERZ
3 Rachunek zysków i strat POBIERZ
4 Oświadczenie Zarządu Koła POBIERZ
5 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie POBIERZ
6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2020 r POBIERZ

 

 


Sprawozdanie za rok 2019

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Bilans za rok 2019 POBIERZ
2 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2019 r POBIERZ
3 Rachunek zysków i strat POBIERZ
4 Sprawozdanie finansowe PSONI Koło w Rymanowie za 2019 r POBIERZ
5 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie POBIERZ
6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2019 r POBIERZ

 

 


Sprawozdanie za rok 2018

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Bilans za rok 2018 POBIERZ
2 Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2018 r POBIERZ
3 Rachunek zysków i strat POBIERZ
4 Sprawozdanie finansowe PSONI Koło w Rymanowie za 2018 r POBIERZ
5 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie POBIERZ
6 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PSONI Kolo w Rymanowie za 2018 r POBIERZ

 

 


Sprawozdanie za rok 2017

# Nazwa dokumentu DO POBRANIA
1 Bilans za rok 2017 POBIERZ
2 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Koła PSONI w Rymanowie POBIERZ