Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Rymanowie informuje, że do Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023 zostały zakwalifikowane wszystkie osoby, które złożyły komplet wymaganych dokumentów w terminie określonym Regulaminem Rekrutacji.

Jeżeli Uczestnik/ czka Programu zamierza skorzystać z usług opieki wytchnieniowej świadczonej przez osobę wskazaną (niebędącą pracownikiem PSONI- Koło w Rymanowie) to powinien przez rozpoczęciem realizacji wsparcia przedłożyć informacje o kwalifikacjach / doświadczeniu zawodowym wskazanej osoby (wzór takiego oświadczenia znajduje się poniżej).

Opis wymagań kwalifikacyjnych dla osób świadczących usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu zamieszczono §4, ust. 6 Regulaminu Rekrutacji i Realizacji Programu.

 

Oświadczenie Uczestnika/czki dotyczące wyboru osoby mającej świadczyć usługi opieki wytchnieniowe › DO POBRANIA [pdf]