Przedmiot projektu: dofinansowanie remontu schodów zewnętrznych oraz wymiana północnych drzwi wejściowych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie.

Całkowita wartość projektu: 22 971,22 zł, z tego 80% dofinansuje Powiat Krośnieński ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 09.08.2023r. - 31.12.2023r.

W wyniku realizacji projektu 41 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rymanowie uzyska zmodernizowane, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami dwa wejścia do placówki.